Information

Alla uppdrag utförs i enlighet med Nordisk Speditörsförbunds Allmänna Bestämmelser NSAB 2015, CMR-konventionens bestämmelser samt gällande lagar och förordningar i berörda länder.

Tillägg och bra information

DMT och HVO ändras veckovis – Basmånad är januari 2024

Mobility Package tillägg –EU-direktiv som syftar till att förbättra arbetssituationen för chaufförer. Vilket kan medföra ökade kostnader för åkare/transporter

– DMT 0,61%

– HVO 9,86%

– Mobility package 8%

NSAB2015

Incoterms

Transportvillkor